Poradnia Reumatologiczna

Non interest, quid morbum faciat, sed quid tollat.
Nie jest ważne, co wywołuje chorobę, ale co ją usuwa.

Reumatyzm to określenie ponad 100 różnych jednostek chorobowych, obejmujących cały układ ruchu, a nie tylko stawy. Można je podzielić na dwie grupy – związane ze starzeniem się tkanek (np. zwyrodnienie stawów, osteoporoza) i nie związane z wiekiem (np. reumatoidalne zapalenie stawów, zaburzenia metaboliczne).

Reumatyzm wyróżnia się swą powszechnością, bolesnym i przewlekłym przebiegiem, wysokimi kosztami leczenia i marnymi rokowaniami. Za bolesne i długotrwałe objawy zapalenia stawów i tkanek wokół odpowiadają substancje wytwarzane przez organizm, nazywane mediatorami zapalenia, m.in. prostaglandyna i histamina. Są one produkowane i uwalniane przez komórki zapalenia: leukocyty – granulocyty i limfocyty (białe ciałka krwi), płytki krwi, makrofagi oraz komórki tuczne.

Z

USG stawów, np.: kolano, bark

Z

USG mięśni

Z

USG struktur okołostawowych

Z

Leczenie i diagnoatyka osteoporozy

Poradnie

Tel. (33) 863 80 20

Stomatologia

Tel. (33) 863 99 51

Rehabilitacja

Tel. 790 346 508